แผนธุรกิจ NYG2015

การเริ่มต้นธุรกิจมีให้เลือก 6 ระดับ

ระดับ Agent (A) มียอดซื้อสินค้าส่วนตัว 1,000 PV

ระดับ Super (S) มียอดซื้อสินค้าส่วนตัว 2,000 PV

ระดับ Manager (M) มียอดซื้อสินค้าส่วนตัว 4,000 PV

ระดับ Senior Manager (SM) มียอดซื้อสินค้าส่วนตัว 8,000 PV

ระดับ Director (D) มียอดซื้อสินค้าส่วนตัว 16,000 PV

ระดับ Senior Director (SD) มียอดซื้อสินค้าส่วนตัว 32,000 PV

รับรายได้ 4 ช่องทาง

black sesame - งาดำสกัด

1. โบนัสขายปลีก 15-40%

คือ รายได้ที่เกิดจากส่วนต่างจากการขายปลีกให้กับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่สมาชิก โดยซื้อสินค้าไปในราคาสมาชิกแล้วจำหน่ายราคาปลีก

ใบบัวบก

2. โบนัสจากการแนะนำ 10%

คือ รายได้ที่เกิดจากการซื้อสินค้าของสมาชิกใหม่ที่เกิดจากการแนะนำของเรา คำนวนจาก คะแนนสินค้าที่สมาชิกใหม่ซื้อ

3. โบนัสบริหารทีม 30%

คือ รายได้จากการสร้างทีมงานนักธุรกิจและเครือข่ายผู้บริโภค คำนวนจากคะแนนที่เกิดขึ้นจาก 2 สายงาน

4.ออโต้ชิพ ยูนิเลเวล 5% ลึก 20 ชั้น

คือ โบนัสที่คำนวนจากยอด ออโต้ชิพของสมาชิกภายใต้สายงานทั้งหมด

โบนัสพิเศษสำหรับศูนย์บริการสมาชิก - เป็นโบนัสที่เกิดจากการคีย์ผ่านระบบให้กับสมาชิกใหม่ ของศูนย์บริการสมาชิก

MARKETING PLAN

black sesame - งาดำสกัด

แผนการตลาด โดยคุณโรจน์ศักดิ์ กุลสังข์ทอง

black sesame - งาดำสกัด

แผนการตลาด แบบ Animation